sonuç bulundu
ARAMA SEÇENEKLERİ
 
Kategori
Fiyat Aralığı

Eser Sahibi
URUN_IDURUN_ADISATIS
   
SONUÇLAR
Üye Girişi  
 
0 262 324 89 34
     0 541 852 91 37
Kullanım Koşulları


İleride sözkonusu şartları okumamış veya okumuş olup ta bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Toptan Kitap Satışı Web Sitesi'nin, bu sitedeki hertürlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Toptan Kitap Satışı' nın yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.Şu kadar ki; Toptan Kitap Satışı Web Sitesi'ni ziyaret edenlerin, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi'nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, Toptan Kitap Satışı'nın logosunun, anasayfa ile alt bölüm bağlantılarınınToptan Kitap Satışı dışı web sitelerinde kullanımı ve kullanıcılar tarafından Toptan Kitap Satışı' nin sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet'in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, Toptan Kitap Satışı'' ın hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren 

Toptan Kitap Satışı iş bu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.

Toptan Kitap Satışı Web Sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde Toptan Kitap Satışı tarafından garanti edilmemektedir.

Toptan Kitap Satışı web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Toptan Kitap Satışı'nın hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

Toptan Kitap Satışı Web Sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Toptan Kitap Satışı'ya ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı Toptan Kitap Satışı tarafından beyan ve işbu Toptan Kitap Satışı Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.